Visie


Hoe werkt F-action?

Competentiegericht

Voor veel organisaties is verandering een constante geworden. Voortdurend worden tijdelijke samenwerkingsverbanden aangegaan om in te spelen op veranderende markt- of andere omgevingsomstandigheden. Dit stelt hoge eisen aan de competenties van individuen maar ook aan de systemen en de wijze van organiseren. F-action helpt organisaties en individuen deze competenties te ontwikkelen.

Effect – Actie – Affectie

Hoe creëer je een organisatie die naar buiten is gericht en kennis en creativiteit kan omzetten naar toepasbare innovaties en duurzame veranderingen? Volgens F-action is het antwoord hierop voor elke organisatie anders maar zijn er enkele basisprincipes die de kans op succes vergroten. De kernbegrippen komen fonetisch terug in de naam F-action.

 • Richt veranderingen op het gewenste Effect dat bereikt dient te worden.
 • Organiseer de verandering dusdanig dat mensen al snel in Actie komen en kunnen profiteren van de resultaten.
 • Creëer een sfeer van Affectie zodat mensen die de verandering inzetten erop kunnen vertrouwen niet afgerekend te worden op hun fouten maar gewaardeerd worden op datgene wat ze wel bereiken.

Bronnen van kennis en inspiratie

 • Prince2
 • NLP
 • Stephen Covey
 • PMI. De internationale vakvereniging voor project managers
 • PMI Nederland. De Nederlandse vereniging voor project managers
 • NIVE. De Nederlandse vereniging voor managers.
 • OOA Orde van organisatieadviseurs
 • Venture Lab Twente