Animatie bij veranderprocessen

 |  Blog, home, video

F-action gebruikt animatie ter visualisatie van veranderopgaven. De getoonde animatie geeft overdreven de huidige situatie aan. Op basis van discussie, verbetervoorstellen en daadwerkelijke verbeteringen ontwikkelt zich het beeld en worden nieuwe afleveringen uitgebracht. De mensen uit de organisatie worden uitgenodigd om zelf het script te schrijven. Net zoals ze zelf mede vormgeven aan een nieuwe werkelijkheid. De animatie dient als bron van inspiratie, als visualisatie van de gewenste nieuwe situatie en ontspannende metafoor voor reflectie op eigen werk.