Rol van Project Portfolio Manager/Adviseur

 |  Blog, home

Gisteren een presentatie gegeven op een bijeenkomst van het Competence Centre Project Management bij de NS. Mijn presentatie kun je vinden op slideshare.

Korte toelichting: Project Portfolio Management is modelmatig inmiddels goed beschreven bijvoorbeeld door OCG (via P3O) en door PMI. Dit levert vaak nog niet de gewenste verbeteringen in de besluitvorming. Vooral strategische project portefeuilles kennen projecten die moeilijk te vergelijken zijn. Besluitvorming is dan erg complex. Onderzoek toont aan dat ons onbewuste brein dan beter in staat is om besluiten tenemen. Op dit intuïtieve besluitvormingsproces geven de modellen geen antwoord. Hier komt de regisseur in beeld, zijn of haar persoonlijkheid, positie en wijze van communiceren.
De positie die de portfolio manager in een organisatie in neemt hangt vaak af van de personele invulling van de functie (of rol). In organisaties waarin projecten een belangrijke rol spelen wordt de portfolio manager snel toeschouwer in plaats van spelverdeler. Bij de inrichting van projectportfolio management zal aandacht besteed moeten worden aan de positie van de portfolio manager en dat is een afstemmingsproces tussen persoonlijkheden en kwaliteiten van alle spelers. Met in het achterhoofd de 7 eigenschappen van Covey geeft deze presentatie daarvoor een aantal suggesties. Samengevat creëert een portfolio manager eerst duidelijkheid over zijn/haar positie en laat dan de meerwaarde zien door pro-actief handelen. Empathisch vermogen is daarbij een cruciale kwaliteit. Gek genoeg schenken de bekende methoden daar weinig aandacht aan. Integendeel met woorden als ‘stakeholder management’ verwijder je eerder de belanghebbenden van je projecten. Want wie wil er nou gemanaged worden?