Referenties


T. van Hengstum

research manager Friesland Foods
“Continue verbeteren vraagt om veranderen en dit leidt vaak tot weerstand binnen een organisatie ( “het gaat nu toch ook goed”). Samen met André zijn wij in staat geweest de juiste balans te vinden tussen het professionaliseren van onze werkprocessen met behoud van vrijheid en ruimte voor creativiteit. Een gezamenlijke onderzoekingstocht van luisteren naar eisen en wensen en deze vertalen naar praktische, gedragen oplossingen.”

M. Hartkamp

adviseur project management Albemarle
“André brengt je helderheid en structuur met oog voor de aanwezige bedrijfsculturen. Hij helpt je bij het maken van de juiste keuzes zonder je iets op te dringen. Zijn aanstekelijk enthousiasme geeft extra energie die je in de vaak moeizame veranderingsprocessen goed kunt gebruiken.”

E. Ludoph

directeur Essent Netwerk Noord
“André neemt je bij de hand en loopt in het begin samen met je op. En na verloop van tijd ontdek je dat je helemaal alleen bent. Zonder het te beseffen heb je datgene wat je wilde ontwikkelen, jezelf eigen hebt gemaakt.”

M. Roorda

algemeen directeur Cito
“Hij is zo betrokken dat hij een vaste medewerker lijkt. En met een grote inzet van tijd en energie. André heeft het voorbeeld gegeven hoe je een belangrijk project moet aansturen en het organisatiebelang voorop moet stellen. Daar hebben we bij Cito veel van geleerd.”

H. Bouland

Chief Operating Officer Stork N.V.
“Bij het professionaliseren van onze projectmanagement competentie heb je met de combinatie van inhoudelijke kennis en verandermanagementkwaliteiten grote toegevoegde waarde gehad voor Stork. Je hebt veel impact op een groep omdat je op een positieve, plezierige manier samenwerking weet te stimuleren. Je krijgt het voor elkaar terwijl mensen zich er toch happy bij voelen. Je hebt een waardevolle bijdrage geleverd aan het in brede zin vergroten van onze awareness en know how op het gebied van verandermanagement.”