Zakelijk

P2 managers / Rossum

Interim Project manager en consultant project management

Intern:
Leiden branche-groepen ICT en
Competence Development

1998-2005

ISES International / Tiel

Trainer / consultant projectmanagement

Taken:
Ontwikkelen en geven van trainingen projectmanagement
Begeleiden van projectleiders in de praktijk
Adviseren over opleidingstrajecten
Initiëren en coördineren van activiteiten produktgroep projectmanagement.