Financieel

UWV / Uitvoering Werknemers Verzekeringen / Zeist

Manager bedrijfsbureau Informatie Management

  • Inrichten van een bedrijfsbureau dat het Managementteam van Informatiemanagement voorziet van adequate rapportages, adviseert over de bestuurlijke en financiële informatievoorziening en de kwaliteitsbewaking waarborgt voor een optimale beheersing van operationele en bestuurlijke processen.
  • Leiding geven aan team van 5 medewerkers.

Cadans / Zeist

Manager projectenbureau ICT

  • Inrichten van het projectenbureau ICT dat de projecten ondersteunt bij het inrichten en beheersen van projecten en het lijnmanagement informeert over de status en voortgang van projecten.
  • Adviseren over organisatiestructuur t.b.v. projectmatig werken.
  • Opzetten van kwaliteitsmanagement in projecten.
  • Leiding geven aan team van 4 medewerkers.

AXA Verzekeringen / Utrecht

Inrichten projectbureau

  1. Invulling geven aan taken van projectbureau voor het beheersen van projecten (planningen, voortgangsregistratie, documentatie)
  2. Geven van diverse workshops in projectmatig werken
  3. Adviseren over organisatiestructuur t.b.v. projectmatig werken
  4. Coachen van projectleiders en projectmanagers.