Coach

AXA Verzekeringen / Utrecht

Inrichten projectbureau

  1. Invulling geven aan taken van projectbureau voor het beheersen van projecten (planningen, voortgangsregistratie, documentatie)
  2. Geven van diverse workshops in projectmatig werken
  3. Adviseren over organisatiestructuur t.b.v. projectmatig werken
  4. Coachen van projectleiders en projectmanagers.