Adviseur

NedTrain (NS) | Utrecht

  • Adviseur IMPACT (programmabureau strategische projecten), lid van management team
  • Portfolio management: Organisatie van volwassenheidsniveau 1 naar niveau 3 brengen

Suzlon Energy GmbH | Hamburg, Duitsland

  • Change manager Project Management: Organisatie omvormen naar een projectgestuurde R&D organisatie.
  • Opzetten afdeling projecten.

Albemarle Catalysts / Amersfoort

 

Trainer, coacher, projectmanager

Tyco Flow Control / Amstelveen

Projectadviseur van project Project Support Systems

Advies gegeven en proces begeleid van behoefte-inventarisatie en selectie van pakket voor documentbeheer en werkstroombeheersing voor installatieprojecten.

AXA Verzekeringen / Utrecht

Inrichten projectbureau

  1. Invulling geven aan taken van projectbureau voor het beheersen van projecten (planningen, voortgangsregistratie, documentatie)
  2. Geven van diverse workshops in projectmatig werken
  3. Adviseren over organisatiestructuur t.b.v. projectmatig werken
  4. Coachen van projectleiders en projectmanagers.

P2 managers / Rossum

Interim Project manager en consultant project management

Intern:
Leiden branche-groepen ICT en
Competence Development

1998-2005