Organisatieontwikkeling

KIC InnoEnergy | Eindhoven, Genk (België)

 • Projectmanager Active Substations
 • 12 Europese industrieën, universiteiten en kennisinstituten ontwikkelen samen een slim transformatorstation
 • Onder de vlag van KIC InnoEnergy werken de partijen in een groter verband aan een duurzame Europese energiehuishouding

NedTrain (NS) | Utrecht

 • Adviseur IMPACT (programmabureau strategische projecten), lid van management team
 • Portfolio management: Organisatie van volwassenheidsniveau 1 naar niveau 3 brengen

Suzlon Energy GmbH | Hamburg, Duitsland

 • Change manager Project Management: Organisatie omvormen naar een projectgestuurde R&D organisatie.
 • Opzetten afdeling projecten.

Suzlon Blade Technology / Hengelo

 • Hoofd afdeling projecten (6 projectmanagers, 1 project support medewerker), lid van management team
 • Portfolio manager: Coördinator en beheerder van totale portefeuille aan projecten, organisator van besluitvorming voor nieuwe projecten en prioritering van projecten
 • Change manager Project Management: Organisatie omvormen naar een projectgestuurde R&D organisatie.

Stork | Naarden

 • Procesmanager veranderingstraject CPM bij Stork bedrijven (december 2006 – heden)
 • Programmamanager Professionalisering Contract- en Projectmanagement (januari 2005 – november 2005)

Hans Bouland

Chief Operating Officer Stork N.V.
“Bij het professionaliseren van onze projectmanagement competentie heb je met de combinatie van inhoudelijke kennis en verandermanagementkwaliteiten grote toegevoegde waarde gehad voor Stork. Je hebt veel impact op een groep omdat je op een positieve, plezierige manier samenwerking weet te stimuleren. Je krijgt het voor elkaar terwijl mensen zich er toch happy bij voelen. Je hebt een waardevolle bijdrage geleverd aan het in brede zin vergroten van onze awareness en know how op het gebied van verandermanagement.”

Essent Netwerken Noord / Groningen

Manager Project Support Group

Albemarle Catalysts / Amersfoort

 

Trainer, coacher, projectmanager

UWV / Uitvoering Werknemers Verzekeringen / Zeist

Manager bedrijfsbureau Informatie Management

 • Inrichten van een bedrijfsbureau dat het Managementteam van Informatiemanagement voorziet van adequate rapportages, adviseert over de bestuurlijke en financiële informatievoorziening en de kwaliteitsbewaking waarborgt voor een optimale beheersing van operationele en bestuurlijke processen.
 • Leiding geven aan team van 5 medewerkers.

Cadans / Zeist

Manager projectenbureau ICT

 • Inrichten van het projectenbureau ICT dat de projecten ondersteunt bij het inrichten en beheersen van projecten en het lijnmanagement informeert over de status en voortgang van projecten.
 • Adviseren over organisatiestructuur t.b.v. projectmatig werken.
 • Opzetten van kwaliteitsmanagement in projecten.
 • Leiding geven aan team van 4 medewerkers.

Tyco Flow Control / Amstelveen

Projectadviseur van project Project Support Systems

Advies gegeven en proces begeleid van behoefte-inventarisatie en selectie van pakket voor documentbeheer en werkstroombeheersing voor installatieprojecten.

AXA Verzekeringen / Utrecht

Inrichten projectbureau

 1. Invulling geven aan taken van projectbureau voor het beheersen van projecten (planningen, voortgangsregistratie, documentatie)
 2. Geven van diverse workshops in projectmatig werken
 3. Adviseren over organisatiestructuur t.b.v. projectmatig werken
 4. Coachen van projectleiders en projectmanagers.

ISES International / Tiel

Trainer / consultant projectmanagement

Taken:
Ontwikkelen en geven van trainingen projectmanagement
Begeleiden van projectleiders in de praktijk
Adviseren over opleidingstrajecten
Initiëren en coördineren van activiteiten produktgroep projectmanagement.

Fokker Aircraft BV / Schiphol-Oost

Projectmanager

“Invoering 3D-werkwijze in Engineering” (omvang + 40 mln.)

Taken:

 • Direct leiding geven aan een team van 4 projectleiders
 • Rapporteren en communiceren projectvoorgang aan stuurgroep en andere belanghebbenden
 • Afstemmen projectdoelen met collega projectmanagers in groot Business Process Redesign programma van Engineering gericht op Concurrent Engineering
 • Hoger management adviseren over mogelijkheden van nieuwe tools in engineering processen.

Fokker Aircraft BV / Schiphol-Oost

Bedrijfskundige

Taken:
Projectleider in een programma voor de automatisering van de Engineering-stuklijst. Verantwoordelijk voor organisatorische implementatie zoals conversie, organisatiehandboeken en opleidingen (omvang + 7 mln).
Projectleider van een project ter verbetering van het wijzigingenproces voor tekeningen. Het gehele traject van het opstellen van een verbeteringsvoorstel, via besluitvorming, tekeningwijziging en beoordeling, diende van een papiergeoriënteerd proces naar een geautomatiseerd proces omgezet te worden.

Periode:
1991-1994