Producten

Innovatie via de band spelen

Steeds meer grotere organisaties komen erachter dat ze zoveel momentum hebben opgebouwd op hun core business dat het vrijwel onmogelijk is geworden om vanuit de interne organisatie te innoveren. Er wordt wel geïnvesteerd in technologische kennis maar ideeën voor nieuwe markten, nieuwe business of geheel nieuwe business modellen worden met argwaan bekeken en komen niet van de grond. De organisatie is gevangen in het succes van het verleden: er valt meer te verliezen dan dat er te winnen valt. Alleen onvermijdelijke catastrofes of zeer krachtig leiderschap kunnen doorbraken forceren.

F-action biedt in zo’n situatie uitkomst. Het innovatie-idee wordt als stand-alone project buiten de organisatie opgepakt. In de project start up fase wordt bepaald welke kritische resources (geld, middelen en mensen) gemobiliseerd moeten worden vanuit de organisatie en van buiten. Daarna komt de sturing volledig in handen van F-action en worden partijen contractueel gebonden aan levering van mensen , middelen en tussentijdse resultaten. Na afloop vloeit het projectresultaat, een nieuw product of dienst terug in de organisatie, wordt er een aparte organisatie voor opgericht of wordt het aangeboden aan een geïnteresseerde marktpartij.

Ondernemende specialisten mobiliseren en committeren

Een stand-alone projectorganisatie biedt ondernemende specialisten de mogelijkheid om zich resultaatgericht te verbinden aan het project, in bepaalde situaties zelfs participerend en risicodragend. Hoeveel commitment wil je hebben?

Waardevolle producten

F-action werkt samen met bedrijven die technologie willen gebruiken voor toepassingen van waarde. Producten en diensten waarbij niet het financiële rendement maar het sociaal maatschappelijke rendement voorop staat.

Alleen voor grote bedrijven?

Ook voor kleine bedrijven met unieke technologie kan dit concept een uitkomst zijn. Vooral omdat hier vaak het vermogen ontbreekt om snel een projectorganisatie op te zetten en teams aan te sturen.