NedTrain (NS) | Utrecht

  • Adviseur IMPACT (programmabureau strategische projecten), lid van management team
  • Portfolio management: Organisatie van volwassenheidsniveau 1 naar niveau 3 brengen