Mensen

Bevlogen

Mensen die de visie van F-action kunnen toepassen op specifieke ontwikkelingsopgaven van klanten hebben ruime ervaring in het werkveld van veranderen en ontwikkelen. Zij hebben niet alleen anderen (be-)geleid in belangrijke veranderingsprocessen maar hebben ook in hun persoonlijke leven ingrijpende veranderingen ervaren.


André Haverkort

De oprichter van F-action, André Haverkort, heeft de afgelopen 15 jaar in diverse rollen een stimulerende en organiserende rol gehad in projecten, programma’s en persoonlijke ontwikkelingstrajecten. Zijn stijl kenmerkt zich door daadkracht, vakmanschap en aanstekelijk enthousiasme. André heeft een bedrijfskundige achtergrond en richt zich met name op de zakelijke omgeving waarbij innovatie, product-ontwikkeling en inzet van technologie het speelveld kenmerken.

Ingrid Haverkort-Heslinga

Ingrid traint en adviseert individuen en teams in het vergroten van hun slagvaardigheid. Haar verpleegkundige achtergrond helpt haar de typische ontwikkelaspecten in de sectoren Zorg, Sport en Welzijn snel te begrijpen om daarmee ervaringsgerichte leerprogramma’s te ontwikkelen en uit te voeren. Ze heeft een praktische, no-nonsense stijl met veel gevoel voor humor en zelf-spot.

Samenwerking

F-action werkt graag samen met professionals die vanuit dezelfde bevlogenheid, toewijding en vakmanschap opereren.

  • p2managers. De maatschappelijk betrokken project-, proces-, en programmamanagers.
  • Smidts & Wijnen Opleidingen en Advies. Gedreven professionals op het gebied van leren.
  • Inspirit. Gespecialiseerd in het vertalen van bedrijfsbehoeftes naar IT toepassingen.
  • Flow Visuele Media. Grafisch ontwerpers.nl met verrassende stijl.