Leermethodes: hoe leer ik?

 |  Blog

Een paar dagen geleden kreeg ik van een deelnemer aan onze projectmanagementtraining de suggestie om het studieboek van te voren al toe te sturen. Geen probleem natuurlijk maar zou iedereen daar bij gebaat zijn? Sommigen stemden in, anderen stemden toe zo van ‘tja kan geen kwaad’. Wat was de reden van dit verzoek? De persoon in kwestie wilde graag het boek bestuderen van te voren zodat hij beter beslagen ten ijs kon komen en grotere stappen kon zetten in de training.


Dit voorval illustreert heel aardig een dilemma waar niet alleen een trainer mee zit maar iedereen die mensen begeleidt in leerprocessen. Hoe veel tijd hebben mensen nodig om zich voor te bereiden op een nieuwe opgave? Mijn deelnemer gaf duidelijk aan behoefte te hebben aan veel informatie vooraf. Ik ken ook genoeg mensen die er niet aan moeten denken om zo’n dik leerboek door te moeten nemen. Zij gaan liever meteen aan de slag en pakken het boek erbij als ze vastlopen.
Wat hier helpt is het inzicht dat mensen verschillende leerstijlen hebben. Leren is een complexe bezigheid maar de leercyclus van Kolb geeft een verhelderende kijk op voorkeursstijlen van leren. Sommigen starten een leerproces door te DOEN, anderen door te DENKEN. De theorie van Kolb geeft vier leerstijlen aan, zie http://www.thesis.nl/kolb voor meer info.
In dit geval bestond de groep uit researchers. Niet zo verwonderlijk dat uit deze groep zo’n vraag komt. Dit zal in groepen met constructie-projectleiders niet zo snel gebeuren. Ook al heb je een redelijk homogene groep qua beroep, je houdt verschillen in leerstijlen. Variatie in werkvormen kan dan helpen. Verder zullen mensen begrip krijgen voor een bepaalde handelswijze als ze beseffen dat hun eigen leerstijl niet voor iedereen geldt.
In leersituaties is het dus goed om tijd te besteden aan het thema ‘hoe leer ik?’. Testjes zijn gewoon op internet voorhanden (oa. bij Thesis). Het kan onnodige irritaties voorkomen tussen leraar en leerling, manager en medewerker maar ook tussen ouder en kind.