Diensten

Projectleiding

Voor complexe projecten met een sterk multidisciplinair karakter en afdelingoverstijgende belangen wordt vaak een beroep gedaan op een externe projectleider. Projectleiding door F-action biedt meerwaarde als de organisatorische component zowel intern als extern het project van doorslaggevend belang is voor het projectsucces.

Organisatieontwikkeling

Organisaties die de kans van slagen van projecten willen vergroten zijn gebaat bij professionele ondersteuning voor de ontwikkeling van deze competentie.  Samen met F-action bepaalt de klant welke rol projecten spelen in de strategie en hoe projecten vormgegeven kunnen worden. Daarna is het hands-on aan de slag met de mensen die inhoud en sturing geven aan projecten.

Interim management

Om een nieuwe manier van werken te laten beklijven is het zinvol om dicht bij de uitvoering van projecten een sturende rol te organiseren. Dit kan zijn als projectmanager van een groot project of als interim-hoofd van een projectenafdeling. F-action heeft ervaring in het leiden van teams met nadruk op de competentieontwikkeling van mensen.

Trainingen

F-action biedt trainingsprogramma’s voor project-en programmamanagement die op maat worden gemaakt voor de specifieke situatie binnen een organisatie. Omdat rendement van de leerinspanning voorop staat worden niet alleen projectleiders getraind maar ook opdrachtgevers en teamleden. Zo mogelijk vinden de trainingen in projectverband plaats zodat het geleerde direct  in praktijk kan worden gebracht.

Advies en coaching

F-action is gepassioneerd door projecten en programma’s. Klanten met complexe vraagstukken rondom dit thema zijn van harte welkom voor een vrijblijvend gesprek.  Ons uitgangspunt is altijd; Hoe meer een klant zelf kan doen, hoe beter.  Toch kan er tijdelijke behoefte ontstaan aan begeleiding op specifieke thema’s. Met onze kennis en ons netwerk helpen we u graag op weg.